Baza wiedzy

Nasze badania

W latach 2018-2019 zespół Kliniki Komunikacji Medycznej oraz agencja Empathy Rocks, zaprojektowali i przeprowadzili szereg badań oraz wywiadów pogłębionych na temat potrzeb i problemów w obszarze komunikacji LEKARZ-PACJENT

 

W badanych uczestniczyło 25 osób

 

 

 
6 pacjentów
 
9 członków rodzin chorego
 
3 stażystów
 
2 rezydentów
 
5 lekarzy
shutterstock_258575003

Zauważone obszary trudności:

Diagnoza:

 • Brak standardów komunikacyjnych w spotkaniu lekarz-pacjent-bliski
 • Przewaga mono-narzędzi komunikacyjnych w kontakcie lekarz-pacjent-bliski
 • Brak zrozumienia przez pacjenta procedur medycznych oczywistych dla lekarza
 • Rozbieżność emocji lekarz-pacjent-bliski utrudniający zrozumienie i leczenie
 • Nieuświadomione emocje lekarza w trakcie trwania konsultacji, zaburzające jej jakość
 • Brak współpracy chorego, rodziny oraz lekarza z psychologiem podczas trwania leczenia
 • Permanentny lęk chorego utrudniający proces leczenia
 • Akceptacja społeczna dla nieempatycznych lekarzy
 • Emocjonalna i fizyczna brutalność szkolenia podczas stażu i rezydentury, tłumi empatię u młodych lekarzy
shutterstock_1528070126

Wnioski

Zdefiniowaliśmy aż 300 różnych wątków z zakresu problemów i wyzwań w komunikacji LEKARZ – PACJENT – BLISKI, są one podstawą wiedzy przekazywanej na naszych szkoleniach

 

 • Kompetencje komunikacji LEKARZ-PACJENT nie są częścią systemu edukacji medycyny w Polsce, często ich waga oraz wynikające z nich korzyści są bagatelizowane przez pracowników medycznych
 • Konieczne jest dbanie o wysoką jakość komunikacji z pacjentami, jak również dbałość o jakość interdyscyplinarnej komunikacji między specjalistami w trakcie przebiegu choroby pacjenta
 • Lekarz - chory - bliski stanowią drużynę, w której to lekarz jest liderem prowadzącym pozostałe osoby przez proces leczenia
 • Podczas pierwszej wizyty znaczenie dobrej komunikacji opartej na empatii, jest równie ważne jak „twarde umiejętności medyczne” - lekarze potrzebują narzędzi i wiedzy, żeby zadbać o to, aby spotkanie to było jak najwyższej jakości
 • Empatyczny i dobrze komunikujący lekarz jest źródłem nadziei oraz siły do leczenia zarówno dla chorego, jak i jego bliskich
 • Jakość wizyty jest często ważniejsza niż czas jej trwania
 • Bliski chorego jest często „przymusowym” menadżerem w chorobie, a odpowiednia komunikacja lekarz-pacjent powinna mieć na uwadze odpowiednie komunikowanie się z rodziną chorego
 • Brak pełnej informacji jest jednym z głównych źródeł lęku u pacjenta w chorobie, przy czym nowe, nawet trudne informacje, odpowiednio przekazane mogą być dla chorego „uwalniające”
 • Kierownik jednostki medycznej odgrywa kluczową rolę jako motywator empatycznego i profesjonalnego podejścia do komunikacji z pacjentami w podległej mu jednostce („jaki pan, taki kram”)
 • Rozwój osobisty lekarza w obszarze komunikacji z pacjentami oraz ich bliskimi jest warunkiem koniecznym dbania o swój komfort pracy, zdrowie psychiczne oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu

10 korzyści z umiejętnego komunikowania się lekarza z pacjentem

 

 1. Aktywne słuchanie jest warunkiem uzyskania bardziej precyzyjnych danych, co umożliwia skuteczniejsze rozpoznanie choroby oraz właściwe decyzje diagnostyczno-terapeutyczne.
 2. Poczucie bycia słuchanym i rozumianym sprawia, że pacjent czuje się ważny, a ewentualne negatywne uczucia obu stron słabną. To dobry grunt do dalszej komunikacji i wymiany informacji.
 3. Umiejętność identyfikowania przez lekarza przyczyn problemów komunikacyjnych oraz świadome radzenie sobie z nimi, oszczędza cenny czas podczas wizyty
 4. Zmniejsza się ryzyko skarg na poszczególnych lekarzy oraz ilość zachowań agresywnych i roszczeniowych.
 5. Komunikacyjna umiejętność włączania chorego w podejmowanie decyzji terapeutycznych, zwiększa zaangażowanie pacjenta w leczenie i przestrzeganie zaleceń.
shutterstock_696188545
shutterstock_535504168
 1. Zmniejsza się liczba niepotrzebnych interwencji medycznych oraz nieodpowiednich i daremnych zabiegów
 2. Przekonanie o posiadaniu pełnych informacji daje pacjentowi i jego bliskim poczucie bezpieczeństwa, poczucie kontroli nad leczeniem i własnym stanem zdrowia, co w efekcie znacznie obniża lęk u pacjenta.
 3. Lekarz potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach, jest świadomy swoich emocji i wie, jak nimi zarządzać. Dobra komunikacja zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego!
 4. Rośnie poziom satysfakcji z wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy lekarza, a empatyczny, wspierający, kompetentny komunikacyjnie lekarz, jest lepiej oceniany przez pacjentów
 5. W czasach, gdy nowoczesne technologie zastępują kolejne obszary w medycynie, komunikacja lekarz-pacjent to kompetencja przyszłości.