Szkolenia dla lekarzy

Żyjemy w czasach, w których część zadań lekarza przejmują nowoczesne technologie: czatboty, aplikacje mobilne, algorytmy diagnostyczne, telemedycyna. Do wirtualu nie da się jednak przenieść empatii, dobrej relacji człowieka z człowiekiem, uważnego słuchania i wsparcia.

 

Pułapki w komunikacji lekarz-pacjent

Umiejętna komunikacja pozwala nawiązać dobrą relację z pacjentem, przekonać pacjenta do stosowania się do zaleceń, umożliwia postawienie prawidłowej diagnozy i dobór właściwego leczenia. Problem pojawia się, gdy pacjent nie rozumie problemu, boi się spytać i nie stosuje się do zaleceń. Przyczyny tej sytuacji leżą zarówno po stronie lekarza, jak i pacjenta. Są to „pułapki" lub „słabe ogniwa" w komunikacji lekarz-pacjent.

 

Na szkoleniu:

 • nauczysz nie identyfikować trudne sytuacje zabierające energię i cenny czas podczas wizyty
 • poznasz narzędzia i techniki radzenia sobie z „pułapkami"
 • przetrenujesz nabyte umiejętności w scenkach z aktorami / pacjentami symulowanymi

2h teorii + 6 h praktyki w 1 dzień, cena 350 zł

Terminy
Jesteśmy w trakcie przygotowywania szkoleń online - zapisz się na "Listę osób zainteresowanych" i dowiedz się pierwszy o nowym szkoleniu!
Zapisy

10 minut

10 minutowa wizyta może być wysokiej jakości, warunkiem jest jednak przestrzeganie tzw. struktury konsultacji. Gdy lekarz pracuje zgodnie z ustalonym, wypracowanym i stale doskonalonym, logicznym przebiegiem procesu konsultacji, wizyty stają się wysoce profesjonalne, kompetentne i satysfakcjonujące obie strony. Struktura wizyty zapewnia kontrolę nad naturalnym przebiegiem konsultacji, bez względu na stan pacjenta oraz dobre zarządzanie czasem, którego w obecnym systemie jest zawsze za mało.

 

Na szkoleniu:

 • poznasz grupy kompetencji niezbędnych do właściwej komunikacji z pacjentem w trakcie wizyty
 • poznasz strukturę wizyty
 • dowiesz się jak przeprowadzić 10-minutową wizytę z zachowaniem krytycznych punktów
 • nauczysz się jak poprowadzić wizytę wysokiej jakości pod presją czasu, jednocześnie przekazując pacjentowi zrozumiałe informacje i motywując do stosowania się do zaleceń
 • przetrenujesz nową wiedzę na warsztatach z wdrażania struktury wizyty w ramę czasową 10 minut

3h teorii + 5 h warsztatów w 1 dzień, cena 350 zł

Terminy
Jesteśmy w trakcie przygotowywania szkoleń online - zapisz się na "Listę osób zainteresowanych" i dowiedz się pierwszy o nowym szkoleniu!
Zapisy

Trudne rozmowy w gabinecie

Badania pokazują, że lekarz przynajmniej raz dziennie przekazuje trudną informację. Najczęściej dotyczy ona podejrzenia lub potwierdzenia ciężkiej diagnozy, konieczności leczenia obciążonego wysokim ryzykiem lub przekazania decyzji o zakończeniu terapii. Tego rodzaju rozmowy nie pozostają bez wpływu zarówno na pacjenta, jak i na lekarza. Umiejętność poprowadzenia wspierającej konsultacji, przy zachowaniu prefesjonalizmu, chroni obie strony i czyni wizytę wysoce satysfakcjonującą.

 

Na szkoleniu:

 • dowiesz się, jak się przygotować i przeprowadzić konsultację z elementem trudnej rozmowy
 • nauczysz się, w jaki sposób przyznać się do niewiedzy lub błędu, by nie utracić autorytetu i zminimalizować ryzyko skargi
 • poznasz sposoby zarządzania trudnymi emocjami w gabinecie
 • przetrenujesz przekazywanie trudnych informacji pacjentowi i bliskim pacjenta w scenkach z aktorami

2 h teorii, 5 h praktyki w 1 dzień, cena 350 zł

Terminy
Jesteśmy w trakcie przygotowywania szkoleń online - zapisz się na "Listę osób zainteresowanych" i dowiedz się pierwszy o nowym szkoleniu!
Zapisy

Gdy umiera pacjent

Śmierć pacjenta jest jedną z najtrudniejszych sytuacji dla lekarza. Często nie jest na tę sytuację przygotowywany w toku edukacji. Podczas studiów medycznych powtarza się o konieczności ratowania życia, a to śmierć jest jego oczywistym elementem, z którym lekarzowi wielokrotnie przyjdzie się mierzyć i doświadczać. Śmierć pacjenta dotyka wielu płaszczyzn - zarówno emocjonalnej, jak i umiejętności dobrej rozmowy z bliskimi pacjenta. Podejmowanie tych działań w sposób profesjonalny i nieobciążający lekarza jest umiejętnością wypracowaną i powinna być stale doskonalona.

 

Na szkoleniu:

 • dowiesz się jak radzić sobie ze śmiercią pacjentów
 • przetrenujesz rozmowy oraz przekazywanie bliskim pacjenta informacji o jego śmierci w scenkach z aktorami
 • nauczysz się, jak wspierać się w zespole po śmierci pacjenta

3 h warsztatów, 5 h scenek w 1 dzień, cena 350 zł

Terminy
Jesteśmy w trakcie przygotowywania szkoleń online - zapisz się na "Listę osób zainteresowanych" i dowiedz się pierwszy o nowym szkoleniu!
Zapisy