x

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie przez Fundację  im. ks. Jana Kaczkowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego ul. Kazimierza  Wielkiego 16 B/10, 81-778 Sopot, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:  0000696590, NIP:5851479784 , REGON:368333914.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fundacjakaczkowksieg.org
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o bieżących i przyszłych szkoleniach drogą telefoniczną i mailową.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/innej organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Kontakt

shutterstock_540478915

Masz pytania?

Napisz do nas

Operatorem Kliniki Komunikacji Medycznej jest Fundacja im ks. Jana Kaczkowskiego

ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10
81-780 Sopot

(+48) 668 222 309

kk@fundacjakaczkowskiego.org