x

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym poniżej zakresie przez Fundację  im. ks. Jana Kaczkowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych nr 2016/679 (RODO). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego ul. Kazimierza  Wielkiego 16 B/10, 81-778 Sopot, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:  0000696590, NIP:5851479784 , REGON:368333914.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@fundacjakaczkowksieg.org
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o bieżących i przyszłych szkoleniach drogą telefoniczną i mailową.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/innej organizacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Layer_90
 • Lęk, złość, bezsilność
 • Brak poczucia bezpieczeństwa wynikająca z braku jasnych procedur
 • Oczekiwanie na powrót do normalności i kontaktu z najbliższymi

 

Czy Ty też czujesz podobnie w obliczu COVID-19?

 

 

Według naszego badania przeprowadzonego w czasie pandemii wśród pracowników medycznych, takie uczucia towarzyszą Wam teraz w codziennej pracy.

 

* badanie zostało przeprowadzone przez Klinikę Komunikacji Medycznej w maju 2020 r. i oparte o badania ilościowe (ankieta, N=81) oraz badania jakościowe (wywiad, N=8)

Możemy o tym porozmawiać

Umów się na bezpłatną konsultację z psychologiem

Po wypełnieniu formularza, nasz psycholog skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu konsultacji.

Zobacz wyniki badania

Uczestnicy badania:

 

Obszary trudności:

 • Brak środków ochrony osobistej, wymuszanie ich na pracodawcy oraz zapewnianie we własnym zakresie, wzmaga u lekarzy obawę, że mogą być źródłem zakażenia dla swoich starszych bliskich lub zostaną odsunięci od pracy.
 • Nieobecność bliskich przy pacjentach powodująca narastanie lęku i samotności u pacjentów, gorszą komunikację i trudność w pozyskiwaniu informacji, wywołują poczucie bezradności u lekarzy, którzy muszą zastąpić bliskich.
 • Brak współpracy z kadrą zarządzającą - epidemia obnażyła wady w zarządzaniu i komunikacji wewnętrznej. Procedury są często odgórnie narzucane, co wywołuje irytację oraz obniżenie poczucia bezpieczeństwa.
 • Praca lekarza każdego dnia wywołuje silne emocje. Gdy do tego dochodzą inne problemy - jak teraz pandemia - radzenie sobie z emocjami w pracy jest jeszcze trudniejsze.
 • Brak stabilizacji, niepewność co do przyszłości swojej i bliskich, samotność z powodu ograniczenia lub braku kontaktu z najbliższymi, są przyczyną odczuwania bezsilności i utraty poczucia kontroli nad bieżącą sytuacją.

Wnioski

 • Komunikacja wysokiej jakości zyskała na znaczeniu - zarówno słowo, jak i ton wypowiedzi,  aktywne słuchanie stają się realnym narzędziem pracy, zwłaszcza gdy kontakt osobisty jest utrudniony.
 • Współpraca z psychologiem lub coachem jest ważna – 88,9% lekarzy i pracowników medycznych widzi potrzebę ciągłej współpracy z psychologiem, rozumianej zarówno jako wsparcie, jak i własny rozwój oraz dbanie o siebie i swój dobrostan psychiczny.
 • Obawa przed skorzystaniem ze wsparcia psychologicznego - pomimo deklarowanej potrzeby, aż 56,8% lekarzy i pracowników medycznych jednocześnie zadeklarowała niechęć i obawę przed skorzystaniem ze wsparcia psychologicznego, interpretując to jako oznakę słabości. Tym samym powielają wieloletni styl pracy lekarzy, który akceptuje pracę ponad siły, czasem wbrew własnym wartościom i w dyskomforcie psychicznym, bez sięgania po specjalistyczną pomoc.
 • Sprawdziły się zespoły, w których relacje są dobre - w sytuacji kryzysu i lęku praca we wzajemnie szanującym się i troszczącym o siebie zespole korzystnie wpływa zarówno na jakość, jak i atmosferę pracy. W obliczu pandemii nastąpiło wręcz zacieśnianie więzi takich zespołów, wzrosła wzajemna życzliwość i troska.
 • Zachowanie równowagi pomiędzy pracą o życiem prywatnym - w wymienianych potrzebach respondenci wskazywali zadbanie o obszary spoza sfery zawodowej, co wskazuje jak ważnym, a jednocześnie trudnym zadaniem, jest zachowanie work-life balance.

Widzimy, jak wiele poświęcasz

Doceniamy zaangażowanie pracowników służb medycznych w działania w czasie pandemii COVID-19.

 

Widzimy, jak bardzo jesteście oddani swojej pracy i jak łatwo w tym wszystkim zapomnieć o własnych potrzebach.

shutterstock_1678237183

Możemy o tym porozmawiać

W przeprowadzonym badaniu aż 88,9% respondentów oceniło jako istotną możliwość konsultacji i wsparcia psychologicznego dla pracowników medycznych.

 

Dlatego jesteśmy tutaj dla Was.

 

Jeśli jesteś zmęczony obecną sytuacją, czujesz lęk i bezradność

Jeśli wycofanie z kontaktów z ludźmi wzmaga w Tobie rozdrażnienie i bezsilność

Jeśli w Twoim zespole występują konflikty i trudności w komunikacji

 

Warto o tym porozmawiać i spróbować znaleźć optymalne rozwiązanie

 

W ramach działań „Psycholog dla lekarza” zapewniamy jedną 60-minutową bezpłatną konsultację z psychologiem. Istnieje także możliwość stałego wsparcia psychologicznego.

Umów się na bezpłatną konsultację z psychologiem