Zespół

Layer_83

Małgorzata Regosz-Kaczkowska

rozwój, koordynacja działań

Lekarka ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii, z doświadczeniem 5-ciu lat pracy w hospicjum. Stawia znak równości pomiędzy wiedzą medyczną a kompetencjami komunikacyjnymi lekarzy, nie tylko w obliczu bliskiej śmierci chorego, ale w każdym spotkaniu pacjenta z lekarzem. Widzi konieczność nieustannego praktycznego kształcenia kompetencji komunikacyjnych na każdym etapie kariery lekarskiej. Odpowiada za część praktyczną szkoleń oraz rozwój Kliniki Komunikacji Medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

 

E-mail: m.kaczkowska@fundacjakaczkowskiego.org

Layer_82

Magdalena Mikulska

szkolenia, profilaktyka i terapia wypalenia zawodowego, wsparcie psychologiczne lekarzy

Psycholożka, psychoonkolożka, pracuje zarówno z chorującymi onkologicznie, ich bliskimi, jak i z lekarzami w ramach rozwoju kompetencji komunikacyjnych i antywypaleniowych. Przez kilka lat pracowała z ks. Janem Kaczkowskim podczas organizowanych za jego życia Areopagów Etycznych, obecnie odpowiada za kwestie programowe i merytoryczne Sopockiego Areopagu Etycznego oraz program szkoleń dla lekarzy. Aktywna uczestniczka konferencji naukowych z komunikacji medycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

 

E-mail: m.mikulska@fundacjakaczkowskiego.org

Layer_85

Aleksandra Makojnik

szkolenia

Lekarka, specjalistka medycyny rodzinnej, z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i Wielkiej Brytanii. Tutorka, coach, trenerka komunikacji medycznej, członkini Królewskiego Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych. Dyrektorka programu szkoleniowego dla międzynarodowych lekarzy rodzinnych w Edukacji Zdrowotnej Północno-Zachodniej Anglii. Pasjonatka sztuki konsultacji lekarskiej, nieustannie doskonaląca w niej siebie oraz swoich uczniów w trakcie codziennej praktyki. W Klinice Komunikacji odpowiada za wdrażanie do naszych szkoleń najlepszych praktyk nauczania komunikacji lekarz-pacjent w Wielkiej Brytanii.

Layer_88

Ewa Jasińska

szkolenia, profilaktyka wypalenia zawodowego

Lekarka, specjalistka medycyny rodzinnej oraz medycyny pracy. Obecnie praktykuje w Szwecji, a swoje doświadczenie ze szkoleń z zakresu komunikacji lekarz-pacjent pomaga nam przenieść na grunt polski. Za swoje najważniejsze narzędzie w pracy uważa szeroko pojętą komunikację, polegającą na nawiązaniu relacji z obudzeniem w sobie zainteresowania pacjentem, na zdolności zdobycia informacji i zrozumiałego przekazania jej pacjentowi.

Mart_Bednarska

Marta Bednarska

pacjentka symulowana

Swoje marzenia o byciu aktorką spełania będąc pacjentką symulowaną w projektach Kliniki Komunikacji Medycznej. Pacjentka o wielu twarzach (m.in. mobbingująca szefowa, niepełnosprawna umysłowo kobieta, zabiegana manager PR i wiele innych) - zawsze w 100% wiarygodna. Osoby odgrywające scenki z Martą zawsze czują się bezpiecznie i komfortowo. Prywatnie - po latach rzuciła pracę w korporacji i jako absolwentka AWFiS realizuje się jako trenerka personalna. 

Mikołaj_Centkowski

Mikołaj Centkowski

lekarz, specjalista dialogu motywującego

Fascynuje go temat stresu, uważności, zdrowia mentalnego i odporności psychicznej. Współtworzy start-up Wellbeing Polska.
Pracuje z członkami kadry narodowej  w lekkiej atletyce i squashu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia.